Got you covered

PDF

Vlamvertraging

Alle weefsels op basis van polymeren zullen vlam vatten als ze worden blootgesteld aan vuur. Aan weefsels op basis van plastics worden vlamvertragers toegevoegd om de verspreiding van het vuur te verminderen of te vertragen. In sommige gevallen doven ze zelfs de vlam als er geen externe warmtebron meer is. Met andere woorden zorgen vlamvertragers er alleen voor dat iemand meer tijd heeft om te ontsnappen van de plek waar het doek in brand staat.

Vlamvertragers maken weefsels op basis van polymeren niet onbrandbaar, maar veranderen slechts de ontvlambaarheid van het materiaal.

Landskroon gebruikt de volgende typen vlamvertragers voor haar producten:

  • Een standaard vlamvertrager, alleen beschikbaar in de kleur wit, niet UV gestabiliseerd (beperkte levensduur in vergelijking met niet-vlamvertragers). Aanzienlijk minder goede mechanische eigenschappen, vergeleken met soortgelijke niet-vlamvertragende kwaliteiten. Deze klassieke bromidebevattende vlamvertrager is niet milieuvriendelijk.
  • Een UV gestabiliseerde vlamvertrager, beschikbaar in elke kleur, zelfs in transparant, met een UV stabiliteit tussen de 100 en 200 Kly. Gelijkblijvende mechanische eigenschappen. Milieuvriendelijk.

De nieuwe Europese standaard voor de vlamvertragende certificering van constructieproducten en bouwelementen, EN 13501-1 is in werking sinds juli 2002 en is in december 2002 in de plaats gekomen van voorgaande nationale standaarden. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de verschillende nationale websites.